facebook twitter youtube

» Lojistik Hizmetleri

 

'Lojistik' Latince bir kelime olup logic (mantık) , stic (istatistik) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuşdur. Günümüzde 'lojistik' mantıklı ve hesaplı taşımacılığı ifade eder. Lojistik, 1950'lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması bunun başlıca sebebidir.
Tarihi İpek Yolu üzerinde Ankara'da konuşlanan 750.000.-m2 alana sahip 'Ankara Lojistik Üssü' kurucu ortağı olan Umut Lojistik muhtelif ürünlerin dağıtımını en küçük perakende satış noktalarına kadar planlar, organize eder ve lojistik sürecini kelime anlamına sadık kalarak yönetir.

İş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa yada her ikisine odaklı olabilir. Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satınalma, taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır. Lojistik yöneticileri, bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonunu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Lojistiğin temelde iki farklı formu vardır. Biri depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlar. Diğeri projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine eder.

"Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından) , tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir."